Om oss

Välkommen till MCHK – Gotland

MCHK Gotland är en lokalavdelning till Motorcykel-historiska klubben (MCHK), som har ca 4000 medlemmar i Sverige.

MCHK är ansluten till Motorhistoriska riksförbundet (MHRF), en ideell sammanslutning av klubbar för äldre vägfordon. Genom MHRF kan man veteranförsäkra sitt/sin fordon till förmånliga priser. MCHK Gotland har antagit moderklubbens stadgar.

Alla med intresse för gamla motorcyklar, skotrar och mopeder är välkomna

MCHK Gotland bildades i början av 1970-talet och har omkring 150 medlemmar. Klubbens syfte är att bevara, renovera och om möjligt köra och visa gamla motorcyklar, skotrar och mopeder. Alla med intresse för gamla motorcyklar är välkomna i klubben, man behöver inte äga ett veteranfordon för att bli medlem. Det räcker med att man njuter av dem.

Årsavgiften för medlemskap i MCHK Gotland är 100kr, avgiften behövs för driften av den lokala verksamheten(kontorsmaterial, porto, bankavgifter priser mm).
Årsavgiften betalas in på Bankgiro 404-6264, märk inbetalningen med namn och adress.

För att kunna veteranförsäkra ditt fordon till förmånligt pris krävs det att du även är medlem i huvudorganisationen Motorcykelhistoriska klubben.

.